Szombathely
vakbarát facebook google+ youtube rss
Csapatunk
Szerkesztő, műsorvezető
Közösség


Partnereink
NMHH - Magyar Média Mecenatúra Program
Cseh Tamás Program
Evangélikus Missziói Központ - Magyar Evangélikus Rádiómisszió
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Evangelikus
Szeretetszolgálatért
Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
Evangélikus Diakónia Magyarország
Készült a Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Szerkesztve: 2020. május 19. |

Újra lehetnek istentiszteleti alkalmak

A Püspöki Tanács ma döntött az istentiszteletek megtartásáról. A jelenlegi biztató járványügyi helyzetben a következő javaslatokkal és ajánlásokkal fordul a gyülekezetekhez.

Egészségügyi szempontból továbbra is az elektronikus felületeken közvetített istentiszteletek a legbiztonságosabbak, ezért változatlanul javasoljuk ennek a formának a megtartását. Így reménység szerint sokakhoz el lehet juttatni az evangéliumot. Mostantól fogva – az online közvetítések lehetőség szerinti biztosításával – a hívek személyes részvételével újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat szabad téren vagy fedett helyen, amennyiben a gyülekezeti elnökségek Védekezési Szabályzatot fogadnak el. Ebben a következőkre kell kitérni:   

 • az alkalmak előtt és után biztosítják az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
 • ha van rá mód, több ajtót használnak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondokodnak kézfertőtlenítésről;
 • az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított minden irányba legalább 1,5 m távolság;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel;
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Minden egyéb kérdésben – ideértve a nyári napközis és bentlakásos táborokat – kötelező a kormány vagy az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által elfogadott Védekezési Szabályzatot előzetesen el kell juttatni az illetékes espereshez, majd a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. 

Köszönjük a lelkészeknek, a presbitereknek és a gyülekezeteknek, hogy eddig is felelősségteljesen jártak el. Kérjük, továbbra is bizalommal kövessék a Püspöki Tanács ajánlásait.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)

Budapest – Győr, 2020. május 18.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök

 

A mai püspöki kérés értelmében rövidesen elkészül a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség védekezési szabályzata, s kikerül a templom ajtajára és az online felületekre is. Ezt figyelembevéve csütörtökön 18 órakor szeretettel várják a gyülekezet tagjait a mennybemenetel ünnepi istentiszteletre.

A további tervezett istentiszteleti alkalmak:

Május 24. vasárnap 10 órakor istentisztelet, május 31. pünkösd vasárnap ünnepi istentisztelet 10- és 18 órakor, valamint június 1. pünkösdhétfői ünnepi istentisztelet 10 órakor.

Újra lehetnek istentiszteleti alkalmak

A Püspöki Tanács ma döntött az istentiszteletek megtartásáról. A jelenlegi biztató járványügyi helyzetben a következő javaslatokkal és ajánlásokkal fordul a gyülekezetekhez.

Egészségügyi szempontból továbbra is az elektronikus felületeken közvetített istentiszteletek a legbiztonságosabbak, ezért változatlanul javasoljuk ennek a formának a megtartását. Így reménység szerint sokakhoz el lehet juttatni az evangéliumot. Mostantól fogva – az online közvetítések lehetőség szerinti biztosításával – a hívek személyes részvételével újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat szabad téren vagy fedett helyen, amennyiben a gyülekezeti elnökségek Védekezési Szabályzatot fogadnak el. Ebben a következőkre kell kitérni:   

 • az alkalmak előtt és után biztosítják az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
 • ha van rá mód, több ajtót használnak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondokodnak kézfertőtlenítésről;
 • az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított minden irányba legalább 1,5 m távolság;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel;
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Minden egyéb kérdésben – ideértve a nyári napközis és bentlakásos táborokat – kötelező a kormány vagy az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által elfogadott Védekezési Szabályzatot előzetesen el kell juttatni az illetékes espereshez, majd a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. 

Köszönjük a lelkészeknek, a presbitereknek és a gyülekezeteknek, hogy eddig is felelősségteljesen jártak el. Kérjük, továbbra is bizalommal kövessék a Püspöki Tanács ajánlásait.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)

Budapest – Győr, 2020. május 18.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök

 

A mai püspöki kérés értelmében rövidesen elkészül a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség védekezési szabályzata, s kikerül a templom ajtajára és az online felületekre is. Ezt figyelembevéve csütörtökön 18 órakor szeretettel várják a gyülekezet tagjait a mennybemenetel ünnepi istentiszteletre.

A további tervezett istentiszteleti alkalmak:

Május 24. vasárnap 10 órakor istentisztelet, május 31. pünkösd vasárnap ünnepi istentisztelet 10- és 18 órakor, valamint június 1. pünkösdhétfői ünnepi istentisztelet 10 órakor.

Szerkesztve: 2020. május 19. |

Újra lehetnek istentiszteleti alkalmak

A Püspöki Tanács ma döntött az istentiszteletek megtartásáról. A jelenlegi biztató járványügyi helyzetben a következő javaslatokkal és ajánlásokkal fordul a gyülekezetekhez.

Egészségügyi szempontból továbbra is az elektronikus felületeken közvetített istentiszteletek a legbiztonságosabbak, ezért változatlanul javasoljuk ennek a formának a megtartását. Így reménység szerint sokakhoz el lehet juttatni az evangéliumot. Mostantól fogva – az online közvetítések lehetőség szerinti biztosításával – a hívek személyes részvételével újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat szabad téren vagy fedett helyen, amennyiben a gyülekezeti elnökségek Védekezési Szabályzatot fogadnak el. Ebben a következőkre kell kitérni:   

 • az alkalmak előtt és után biztosítják az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
 • ha van rá mód, több ajtót használnak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondokodnak kézfertőtlenítésről;
 • az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított minden irányba legalább 1,5 m távolság;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel;
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Minden egyéb kérdésben – ideértve a nyári napközis és bentlakásos táborokat – kötelező a kormány vagy az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által elfogadott Védekezési Szabályzatot előzetesen el kell juttatni az illetékes espereshez, majd a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. 

Köszönjük a lelkészeknek, a presbitereknek és a gyülekezeteknek, hogy eddig is felelősségteljesen jártak el. Kérjük, továbbra is bizalommal kövessék a Püspöki Tanács ajánlásait.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)

Budapest – Győr, 2020. május 18.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök

 

A mai püspöki kérés értelmében rövidesen elkészül a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség védekezési szabályzata, s kikerül a templom ajtajára és az online felületekre is. Ezt figyelembevéve csütörtökön 18 órakor szeretettel várják a gyülekezet tagjait a mennybemenetel ünnepi istentiszteletre.

A további tervezett istentiszteleti alkalmak:

Május 24. vasárnap 10 órakor istentisztelet, május 31. pünkösd vasárnap ünnepi istentisztelet 10- és 18 órakor, valamint június 1. pünkösdhétfői ünnepi istentisztelet 10 órakor.

Újra lehetnek istentiszteleti alkalmak

A Püspöki Tanács ma döntött az istentiszteletek megtartásáról. A jelenlegi biztató járványügyi helyzetben a következő javaslatokkal és ajánlásokkal fordul a gyülekezetekhez.

Egészségügyi szempontból továbbra is az elektronikus felületeken közvetített istentiszteletek a legbiztonságosabbak, ezért változatlanul javasoljuk ennek a formának a megtartását. Így reménység szerint sokakhoz el lehet juttatni az evangéliumot. Mostantól fogva – az online közvetítések lehetőség szerinti biztosításával – a hívek személyes részvételével újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat szabad téren vagy fedett helyen, amennyiben a gyülekezeti elnökségek Védekezési Szabályzatot fogadnak el. Ebben a következőkre kell kitérni:   

 • az alkalmak előtt és után biztosítják az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
 • ha van rá mód, több ajtót használnak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondokodnak kézfertőtlenítésről;
 • az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított minden irányba legalább 1,5 m távolság;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel;
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Minden egyéb kérdésben – ideértve a nyári napközis és bentlakásos táborokat – kötelező a kormány vagy az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által elfogadott Védekezési Szabályzatot előzetesen el kell juttatni az illetékes espereshez, majd a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. 

Köszönjük a lelkészeknek, a presbitereknek és a gyülekezeteknek, hogy eddig is felelősségteljesen jártak el. Kérjük, továbbra is bizalommal kövessék a Püspöki Tanács ajánlásait.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)

Budapest – Győr, 2020. május 18.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök

 

A mai püspöki kérés értelmében rövidesen elkészül a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség védekezési szabályzata, s kikerül a templom ajtajára és az online felületekre is. Ezt figyelembevéve csütörtökön 18 órakor szeretettel várják a gyülekezet tagjait a mennybemenetel ünnepi istentiszteletre.

A további tervezett istentiszteleti alkalmak:

Május 24. vasárnap 10 órakor istentisztelet, május 31. pünkösd vasárnap ünnepi istentisztelet 10- és 18 órakor, valamint június 1. pünkösdhétfői ünnepi istentisztelet 10 órakor.