Szombathely
vakbarát facebook google+ youtube rss
Csapatunk
Kapás van című műsor szerkesztő, műsorvezetője
Közösség


Partnereink
NMHH - Magyar Média Mecenatúra Program
Cseh Tamás Program
Evangélikus Missziói Központ - Magyar Evangélikus Rádiómisszió
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Evangelikus
Szeretetszolgálatért
Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
Evangélikus Diakónia Magyarország
Készült a Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Szerkesztve: 2020. szeptember 12. |

Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Luther és Bach szellemisége a zenében – Ismét egyházzenei továbbképzés indul az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az előző képzésen részt vett a Reményik Iskola pedagógusa Borsos Beatrix és gyülekezetünk tagja Farkas Boglárka is. Velük és még pár résztvevővel beszélgetett Galambos Ádám az evangelikus.hu újságírója.
Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Miért csatlakoztak a képzéshez, és teljesültek-e az elvárásaik?

Borsos Beatrix ének-zenetanár, karvezető (Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szombathely): –  Egyházi fenntartású általános iskola lévén zenei nevelésünknek szerves része kell, hogy legyen az alapvető egyházzenei ismeretek átadásának képessége, s az evangélikus korálok mélyrehatóbb ismerete. Ebben a képzésben lehetőség nyílik a szakmai tudás kibővítésére egyházzenei ismeretekkel, továbbá szerteágazóan mutatja be a lehetőségeket, hogy milyen információkat milyen szakirodalomban kereshetünk, és milyen zeneműveket kapcsolhatunk az adott témákhoz, valamint módszertani segítséget is ad.

Drobina Andrea tanár, munkaközösség vezető (Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron): –  A képzésben a Soproni Evangélikus Líceum német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint népismeret tantárgyak tanáraként vettem részt. Így én voltam az egyetlen, aki nem ének-zene szakosként, kántorként vagy hittanárként jelentkezett a képzésre. A muzsikához az köt, hogy iskolás korom óta kórustag vagyok, Johann Sebastian Bach kantátái, koráljai és oratóriumai a kórus repertoárjában a középpontban állnak. A reformáció, Luther Márton, az evangélikus barokk szerzők, mint például Paul Gerhardt a nemzetiségi tagozat történelem- illetve irodalomtanításában fontos témák. A képzésre azért jelentkeztem, hogy e területeken a zene látószögéből bővíthessem ismereteimet. Elvárásaim teljes mértékben teljesültek.

Farkas Boglárka, tanító (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest): –  Nagy öröm volt számomra, amikor az iskolánkban meghirdették, hogy jelentkezni lehet a Luther és Bach egyházzenei képzésre. Éneket tanítóként és korábbi kóruséneklésem okán is szerettem volna az elméleti és gyakorlati ismereteimet összekapcsolni és egy magasabb szintre fejleszteni, „hitem mellé, tudományt is ragasztani”.

Pap Kinga Marjatta kórusvezető (Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, a Fővárosi Protestáns Kántorátus vezetője, Budapest): –  Az elmúlt évek során örömmel követtem nyomon a korálalapú ének-zene tananyagbővítés munkálatait, több ízben vettem részt erről szóló szakmai napokon. Vonzott az ehhez kapcsolódóan kidolgozott képzés újszerűsége, és mivel ének-zene tanárként nem rendelkezem formális egyházzenei végzettséggel, jó lehetőséget láttam a meghirdetett képzésben.
Szakmai szempontból egészen kiváló benyomásokat szerezhettünk. A sok országszerte ismert nevű előadó mellett hadd emeljem ki Fekete Anikó és Kardos Anna nevét: Anikó a vokális egyházzene-irodalomról tartott elképesztő háttértudásról és zenei érzékenységről tanúskodó előadást, Anna sodró erejű Deák téri bemutató óráján pedig még azt is elleshettük, mire való a kétkezes szolmizálás.
Mivel a képzés még gyerekcipőben jár, a technikai kivitelezés erősen döcögött, de közös összefogással leküzdöttük az akadályokat. Az előzetes meghirdetéshez képest viszonylag kevés volt az aktív zenélés és a módszertani input.

Szabó Andrásné, tanár (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód): –  15 éve tanítok az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban ének-zenét és evangélikus hittant. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok megismerjék egyházzenénket. A korálok közös éneklése az áhítatokon, ünnepi istentiszteleteken közösséget teremt, építheti a személyes hitet, erősíti az evangélikus diákok identitását. A más vallású tanulók is jobban megismerik egyházunk tanítását, szokásait az egyházi énekek segítségével. Az ének-zene órák nagyon alkalmasak arra, hogy keresztény nevelési céljainkat megvalósítsuk. Ezért szükségesnek tartom, hogy az egyházi iskolákban az ének-zenét tanítók minél mélyebb és alaposabb egyházzenei ismeretekkel rendelkezzenek. A továbbképzésen több témában is kaptunk átfogó ismereteket, amelyek megkönnyítik az egyházzenei témák beépítését, átadását a tanórákon.

Szűcs Benjámin Ottó, ének-zene szaktanár (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba): –  A pedagógusok számára időszakonként kötelező részt venni valamilyen továbbképzéseken. Mivel evangélikus iskolában tanítok ének-zenét, kapóra jött a lehetőség, hogy az evangélikus egyházi zene területén jobban elmélyítsem ismereteimet. Amellett, hogy a témát alaposan áttekintettük, nagyszerű tanárokat ismerhettünk meg előadóink személyében. A tanfolyam légköre emlékezetes marad. Örülök, hogy a kollégákkal is megismerkedhettünk.

A cikk folytatása!

Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Luther és Bach szellemisége a zenében – Ismét egyházzenei továbbképzés indul az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az előző képzésen részt vett a Reményik Iskola pedagógusa Borsos Beatrix és gyülekezetünk tagja Farkas Boglárka is. Velük és még pár résztvevővel beszélgetett Galambos Ádám az evangelikus.hu újságírója.
Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Miért csatlakoztak a képzéshez, és teljesültek-e az elvárásaik?

Borsos Beatrix ének-zenetanár, karvezető (Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szombathely): –  Egyházi fenntartású általános iskola lévén zenei nevelésünknek szerves része kell, hogy legyen az alapvető egyházzenei ismeretek átadásának képessége, s az evangélikus korálok mélyrehatóbb ismerete. Ebben a képzésben lehetőség nyílik a szakmai tudás kibővítésére egyházzenei ismeretekkel, továbbá szerteágazóan mutatja be a lehetőségeket, hogy milyen információkat milyen szakirodalomban kereshetünk, és milyen zeneműveket kapcsolhatunk az adott témákhoz, valamint módszertani segítséget is ad.

Drobina Andrea tanár, munkaközösség vezető (Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron): –  A képzésben a Soproni Evangélikus Líceum német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint népismeret tantárgyak tanáraként vettem részt. Így én voltam az egyetlen, aki nem ének-zene szakosként, kántorként vagy hittanárként jelentkezett a képzésre. A muzsikához az köt, hogy iskolás korom óta kórustag vagyok, Johann Sebastian Bach kantátái, koráljai és oratóriumai a kórus repertoárjában a középpontban állnak. A reformáció, Luther Márton, az evangélikus barokk szerzők, mint például Paul Gerhardt a nemzetiségi tagozat történelem- illetve irodalomtanításában fontos témák. A képzésre azért jelentkeztem, hogy e területeken a zene látószögéből bővíthessem ismereteimet. Elvárásaim teljes mértékben teljesültek.

Farkas Boglárka, tanító (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest): –  Nagy öröm volt számomra, amikor az iskolánkban meghirdették, hogy jelentkezni lehet a Luther és Bach egyházzenei képzésre. Éneket tanítóként és korábbi kóruséneklésem okán is szerettem volna az elméleti és gyakorlati ismereteimet összekapcsolni és egy magasabb szintre fejleszteni, „hitem mellé, tudományt is ragasztani”.

Pap Kinga Marjatta kórusvezető (Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, a Fővárosi Protestáns Kántorátus vezetője, Budapest): –  Az elmúlt évek során örömmel követtem nyomon a korálalapú ének-zene tananyagbővítés munkálatait, több ízben vettem részt erről szóló szakmai napokon. Vonzott az ehhez kapcsolódóan kidolgozott képzés újszerűsége, és mivel ének-zene tanárként nem rendelkezem formális egyházzenei végzettséggel, jó lehetőséget láttam a meghirdetett képzésben.
Szakmai szempontból egészen kiváló benyomásokat szerezhettünk. A sok országszerte ismert nevű előadó mellett hadd emeljem ki Fekete Anikó és Kardos Anna nevét: Anikó a vokális egyházzene-irodalomról tartott elképesztő háttértudásról és zenei érzékenységről tanúskodó előadást, Anna sodró erejű Deák téri bemutató óráján pedig még azt is elleshettük, mire való a kétkezes szolmizálás.
Mivel a képzés még gyerekcipőben jár, a technikai kivitelezés erősen döcögött, de közös összefogással leküzdöttük az akadályokat. Az előzetes meghirdetéshez képest viszonylag kevés volt az aktív zenélés és a módszertani input.

Szabó Andrásné, tanár (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód): –  15 éve tanítok az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban ének-zenét és evangélikus hittant. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok megismerjék egyházzenénket. A korálok közös éneklése az áhítatokon, ünnepi istentiszteleteken közösséget teremt, építheti a személyes hitet, erősíti az evangélikus diákok identitását. A más vallású tanulók is jobban megismerik egyházunk tanítását, szokásait az egyházi énekek segítségével. Az ének-zene órák nagyon alkalmasak arra, hogy keresztény nevelési céljainkat megvalósítsuk. Ezért szükségesnek tartom, hogy az egyházi iskolákban az ének-zenét tanítók minél mélyebb és alaposabb egyházzenei ismeretekkel rendelkezzenek. A továbbképzésen több témában is kaptunk átfogó ismereteket, amelyek megkönnyítik az egyházzenei témák beépítését, átadását a tanórákon.

Szűcs Benjámin Ottó, ének-zene szaktanár (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba): –  A pedagógusok számára időszakonként kötelező részt venni valamilyen továbbképzéseken. Mivel evangélikus iskolában tanítok ének-zenét, kapóra jött a lehetőség, hogy az evangélikus egyházi zene területén jobban elmélyítsem ismereteimet. Amellett, hogy a témát alaposan áttekintettük, nagyszerű tanárokat ismerhettünk meg előadóink személyében. A tanfolyam légköre emlékezetes marad. Örülök, hogy a kollégákkal is megismerkedhettünk.

A cikk folytatása!

Szerkesztve: 2020. szeptember 12. |

Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Luther és Bach szellemisége a zenében – Ismét egyházzenei továbbképzés indul az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az előző képzésen részt vett a Reményik Iskola pedagógusa Borsos Beatrix és gyülekezetünk tagja Farkas Boglárka is. Velük és még pár résztvevővel beszélgetett Galambos Ádám az evangelikus.hu újságírója.
Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Miért csatlakoztak a képzéshez, és teljesültek-e az elvárásaik?

Borsos Beatrix ének-zenetanár, karvezető (Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szombathely): –  Egyházi fenntartású általános iskola lévén zenei nevelésünknek szerves része kell, hogy legyen az alapvető egyházzenei ismeretek átadásának képessége, s az evangélikus korálok mélyrehatóbb ismerete. Ebben a képzésben lehetőség nyílik a szakmai tudás kibővítésére egyházzenei ismeretekkel, továbbá szerteágazóan mutatja be a lehetőségeket, hogy milyen információkat milyen szakirodalomban kereshetünk, és milyen zeneműveket kapcsolhatunk az adott témákhoz, valamint módszertani segítséget is ad.

Drobina Andrea tanár, munkaközösség vezető (Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron): –  A képzésben a Soproni Evangélikus Líceum német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint népismeret tantárgyak tanáraként vettem részt. Így én voltam az egyetlen, aki nem ének-zene szakosként, kántorként vagy hittanárként jelentkezett a képzésre. A muzsikához az köt, hogy iskolás korom óta kórustag vagyok, Johann Sebastian Bach kantátái, koráljai és oratóriumai a kórus repertoárjában a középpontban állnak. A reformáció, Luther Márton, az evangélikus barokk szerzők, mint például Paul Gerhardt a nemzetiségi tagozat történelem- illetve irodalomtanításában fontos témák. A képzésre azért jelentkeztem, hogy e területeken a zene látószögéből bővíthessem ismereteimet. Elvárásaim teljes mértékben teljesültek.

Farkas Boglárka, tanító (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest): –  Nagy öröm volt számomra, amikor az iskolánkban meghirdették, hogy jelentkezni lehet a Luther és Bach egyházzenei képzésre. Éneket tanítóként és korábbi kóruséneklésem okán is szerettem volna az elméleti és gyakorlati ismereteimet összekapcsolni és egy magasabb szintre fejleszteni, „hitem mellé, tudományt is ragasztani”.

Pap Kinga Marjatta kórusvezető (Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, a Fővárosi Protestáns Kántorátus vezetője, Budapest): –  Az elmúlt évek során örömmel követtem nyomon a korálalapú ének-zene tananyagbővítés munkálatait, több ízben vettem részt erről szóló szakmai napokon. Vonzott az ehhez kapcsolódóan kidolgozott képzés újszerűsége, és mivel ének-zene tanárként nem rendelkezem formális egyházzenei végzettséggel, jó lehetőséget láttam a meghirdetett képzésben.
Szakmai szempontból egészen kiváló benyomásokat szerezhettünk. A sok országszerte ismert nevű előadó mellett hadd emeljem ki Fekete Anikó és Kardos Anna nevét: Anikó a vokális egyházzene-irodalomról tartott elképesztő háttértudásról és zenei érzékenységről tanúskodó előadást, Anna sodró erejű Deák téri bemutató óráján pedig még azt is elleshettük, mire való a kétkezes szolmizálás.
Mivel a képzés még gyerekcipőben jár, a technikai kivitelezés erősen döcögött, de közös összefogással leküzdöttük az akadályokat. Az előzetes meghirdetéshez képest viszonylag kevés volt az aktív zenélés és a módszertani input.

Szabó Andrásné, tanár (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód): –  15 éve tanítok az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban ének-zenét és evangélikus hittant. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok megismerjék egyházzenénket. A korálok közös éneklése az áhítatokon, ünnepi istentiszteleteken közösséget teremt, építheti a személyes hitet, erősíti az evangélikus diákok identitását. A más vallású tanulók is jobban megismerik egyházunk tanítását, szokásait az egyházi énekek segítségével. Az ének-zene órák nagyon alkalmasak arra, hogy keresztény nevelési céljainkat megvalósítsuk. Ezért szükségesnek tartom, hogy az egyházi iskolákban az ének-zenét tanítók minél mélyebb és alaposabb egyházzenei ismeretekkel rendelkezzenek. A továbbképzésen több témában is kaptunk átfogó ismereteket, amelyek megkönnyítik az egyházzenei témák beépítését, átadását a tanórákon.

Szűcs Benjámin Ottó, ének-zene szaktanár (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba): –  A pedagógusok számára időszakonként kötelező részt venni valamilyen továbbképzéseken. Mivel evangélikus iskolában tanítok ének-zenét, kapóra jött a lehetőség, hogy az evangélikus egyházi zene területén jobban elmélyítsem ismereteimet. Amellett, hogy a témát alaposan áttekintettük, nagyszerű tanárokat ismerhettünk meg előadóink személyében. A tanfolyam légköre emlékezetes marad. Örülök, hogy a kollégákkal is megismerkedhettünk.

A cikk folytatása!

Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Luther és Bach szellemisége a zenében – Ismét egyházzenei továbbképzés indul az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az előző képzésen részt vett a Reményik Iskola pedagógusa Borsos Beatrix és gyülekezetünk tagja Farkas Boglárka is. Velük és még pár résztvevővel beszélgetett Galambos Ádám az evangelikus.hu újságírója.
Egyházzenei továbbképzés indul az egyetemen

Miért csatlakoztak a képzéshez, és teljesültek-e az elvárásaik?

Borsos Beatrix ének-zenetanár, karvezető (Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szombathely): –  Egyházi fenntartású általános iskola lévén zenei nevelésünknek szerves része kell, hogy legyen az alapvető egyházzenei ismeretek átadásának képessége, s az evangélikus korálok mélyrehatóbb ismerete. Ebben a képzésben lehetőség nyílik a szakmai tudás kibővítésére egyházzenei ismeretekkel, továbbá szerteágazóan mutatja be a lehetőségeket, hogy milyen információkat milyen szakirodalomban kereshetünk, és milyen zeneműveket kapcsolhatunk az adott témákhoz, valamint módszertani segítséget is ad.

Drobina Andrea tanár, munkaközösség vezető (Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron): –  A képzésben a Soproni Evangélikus Líceum német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint népismeret tantárgyak tanáraként vettem részt. Így én voltam az egyetlen, aki nem ének-zene szakosként, kántorként vagy hittanárként jelentkezett a képzésre. A muzsikához az köt, hogy iskolás korom óta kórustag vagyok, Johann Sebastian Bach kantátái, koráljai és oratóriumai a kórus repertoárjában a középpontban állnak. A reformáció, Luther Márton, az evangélikus barokk szerzők, mint például Paul Gerhardt a nemzetiségi tagozat történelem- illetve irodalomtanításában fontos témák. A képzésre azért jelentkeztem, hogy e területeken a zene látószögéből bővíthessem ismereteimet. Elvárásaim teljes mértékben teljesültek.

Farkas Boglárka, tanító (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest): –  Nagy öröm volt számomra, amikor az iskolánkban meghirdették, hogy jelentkezni lehet a Luther és Bach egyházzenei képzésre. Éneket tanítóként és korábbi kóruséneklésem okán is szerettem volna az elméleti és gyakorlati ismereteimet összekapcsolni és egy magasabb szintre fejleszteni, „hitem mellé, tudományt is ragasztani”.

Pap Kinga Marjatta kórusvezető (Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, a Fővárosi Protestáns Kántorátus vezetője, Budapest): –  Az elmúlt évek során örömmel követtem nyomon a korálalapú ének-zene tananyagbővítés munkálatait, több ízben vettem részt erről szóló szakmai napokon. Vonzott az ehhez kapcsolódóan kidolgozott képzés újszerűsége, és mivel ének-zene tanárként nem rendelkezem formális egyházzenei végzettséggel, jó lehetőséget láttam a meghirdetett képzésben.
Szakmai szempontból egészen kiváló benyomásokat szerezhettünk. A sok országszerte ismert nevű előadó mellett hadd emeljem ki Fekete Anikó és Kardos Anna nevét: Anikó a vokális egyházzene-irodalomról tartott elképesztő háttértudásról és zenei érzékenységről tanúskodó előadást, Anna sodró erejű Deák téri bemutató óráján pedig még azt is elleshettük, mire való a kétkezes szolmizálás.
Mivel a képzés még gyerekcipőben jár, a technikai kivitelezés erősen döcögött, de közös összefogással leküzdöttük az akadályokat. Az előzetes meghirdetéshez képest viszonylag kevés volt az aktív zenélés és a módszertani input.

Szabó Andrásné, tanár (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód): –  15 éve tanítok az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban ének-zenét és evangélikus hittant. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok megismerjék egyházzenénket. A korálok közös éneklése az áhítatokon, ünnepi istentiszteleteken közösséget teremt, építheti a személyes hitet, erősíti az evangélikus diákok identitását. A más vallású tanulók is jobban megismerik egyházunk tanítását, szokásait az egyházi énekek segítségével. Az ének-zene órák nagyon alkalmasak arra, hogy keresztény nevelési céljainkat megvalósítsuk. Ezért szükségesnek tartom, hogy az egyházi iskolákban az ének-zenét tanítók minél mélyebb és alaposabb egyházzenei ismeretekkel rendelkezzenek. A továbbképzésen több témában is kaptunk átfogó ismereteket, amelyek megkönnyítik az egyházzenei témák beépítését, átadását a tanórákon.

Szűcs Benjámin Ottó, ének-zene szaktanár (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba): –  A pedagógusok számára időszakonként kötelező részt venni valamilyen továbbképzéseken. Mivel evangélikus iskolában tanítok ének-zenét, kapóra jött a lehetőség, hogy az evangélikus egyházi zene területén jobban elmélyítsem ismereteimet. Amellett, hogy a témát alaposan áttekintettük, nagyszerű tanárokat ismerhettünk meg előadóink személyében. A tanfolyam légköre emlékezetes marad. Örülök, hogy a kollégákkal is megismerkedhettünk.

A cikk folytatása!