Szombathely
vakbarát facebook google+ youtube rss
Közösség

Erős Vár Podcast

Egyszázalék - 2021

Halasi András lelkész blogja
Partnereink
Magyar Katolikus Rádió
NMHH - Magyar Média Mecenatúra Program
Cseh Tamás Program
Evangélikus Missziói Központ - Magyar Evangélikus Rádiómisszió
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Evangelikus
Szeretetszolgálatért
Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
Evangélikus Diakónia Magyarország
Készült a Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Credónk

Szentháromság ünnepének heti Credoja

Az Athanasiusi Hitvallás

Aki üdvözülni akar, annak mindenek előtt az egyetemes-keresztyén hitet kell megtartania, mert aki ezt nem őrzi meg teljesen és sértetlenül, az kétségtelenül örökre elkárhozik. Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egy a dicsőségük, egyformán örök a fenségük. Amilyen az Atya, olyan a Fiú. olyan a Szentlélek is: Nemteremtetett az Atya, nemteremtetett a Fiú, nemteremtetett a Szentlélek. Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek. Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek, - de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az örökkévaló. Ugyanígy nem három a nemteremtetett, s nem három a végtelen, hanem egy a nemteremtetett és egy a végtelen. Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek; de mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható. Ugyancsak: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Ugyanígy: Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr. Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak is valljuk, - ugyanúgy az egyetemes keresztyén hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk. Az Atyát senki sem alkotta, se nem teremtette, se nem szülte. A Fiú egyedül az Atyától van, - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem jön. Egy tehát az Atya, nem három Atya, egy a Fiú, nem három Fiú, egy a Szentlélek, nem három Szentlélek. Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlo: s ezért - ahogy elobb már mondtuk - a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk. Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a Szentháromságról. Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bizodalmas hittel higgye Jézus Krisztus Urunk emberrélételét is. Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk: a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek Fia - Isten is és ember is: az Atya lényegéből az idő elott született Isten, - s az anya lényegéből az időben született ember. Egészen Isten, egészen ember, - értelmes lélekkel és emberi testtel. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. S jóllehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus. Egy pedig nem úgy, hogy az istenség testté változott, hanem úgy, hogy Isten magára öltötte az emberséget. Teljesen egy, nem a lényeg egybeolvadása, hanem a személy egysége miatt. Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember is egy Krisztus; aki üdvösségünkért szenvedett, leszállt a pokolba, feltámadt a halálból, fölment a mennybe, az Atya jobbjára ült, onnan jön el megítélni éloket és holtakat, eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia; és akik jót cselekedtek, az örök életre jutnak, akik rosszat, az örök tűzre. Ez az egyetemes-keresztyén hit; aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.

Credónk

Szentháromság ünnepének heti Credoja

Az Athanasiusi Hitvallás

Aki üdvözülni akar, annak mindenek előtt az egyetemes-keresztyén hitet kell megtartania, mert aki ezt nem őrzi meg teljesen és sértetlenül, az kétségtelenül örökre elkárhozik. Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egy a dicsőségük, egyformán örök a fenségük. Amilyen az Atya, olyan a Fiú. olyan a Szentlélek is: Nemteremtetett az Atya, nemteremtetett a Fiú, nemteremtetett a Szentlélek. Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek. Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek, - de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az örökkévaló. Ugyanígy nem három a nemteremtetett, s nem három a végtelen, hanem egy a nemteremtetett és egy a végtelen. Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek; de mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható. Ugyancsak: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Ugyanígy: Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr. Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak is valljuk, - ugyanúgy az egyetemes keresztyén hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk. Az Atyát senki sem alkotta, se nem teremtette, se nem szülte. A Fiú egyedül az Atyától van, - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem jön. Egy tehát az Atya, nem három Atya, egy a Fiú, nem három Fiú, egy a Szentlélek, nem három Szentlélek. Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlo: s ezért - ahogy elobb már mondtuk - a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk. Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a Szentháromságról. Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bizodalmas hittel higgye Jézus Krisztus Urunk emberrélételét is. Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk: a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek Fia - Isten is és ember is: az Atya lényegéből az idő elott született Isten, - s az anya lényegéből az időben született ember. Egészen Isten, egészen ember, - értelmes lélekkel és emberi testtel. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. S jóllehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus. Egy pedig nem úgy, hogy az istenség testté változott, hanem úgy, hogy Isten magára öltötte az emberséget. Teljesen egy, nem a lényeg egybeolvadása, hanem a személy egysége miatt. Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember is egy Krisztus; aki üdvösségünkért szenvedett, leszállt a pokolba, feltámadt a halálból, fölment a mennybe, az Atya jobbjára ült, onnan jön el megítélni éloket és holtakat, eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia; és akik jót cselekedtek, az örök életre jutnak, akik rosszat, az örök tűzre. Ez az egyetemes-keresztyén hit; aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.

Credónk

Szentháromság ünnepének heti Credoja

Az Athanasiusi Hitvallás

Aki üdvözülni akar, annak mindenek előtt az egyetemes-keresztyén hitet kell megtartania, mert aki ezt nem őrzi meg teljesen és sértetlenül, az kétségtelenül örökre elkárhozik. Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egy a dicsőségük, egyformán örök a fenségük. Amilyen az Atya, olyan a Fiú. olyan a Szentlélek is: Nemteremtetett az Atya, nemteremtetett a Fiú, nemteremtetett a Szentlélek. Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek. Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek, - de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az örökkévaló. Ugyanígy nem három a nemteremtetett, s nem három a végtelen, hanem egy a nemteremtetett és egy a végtelen. Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek; de mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható. Ugyancsak: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Ugyanígy: Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr. Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak is valljuk, - ugyanúgy az egyetemes keresztyén hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk. Az Atyát senki sem alkotta, se nem teremtette, se nem szülte. A Fiú egyedül az Atyától van, - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem jön. Egy tehát az Atya, nem három Atya, egy a Fiú, nem három Fiú, egy a Szentlélek, nem három Szentlélek. Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlo: s ezért - ahogy elobb már mondtuk - a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk. Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a Szentháromságról. Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bizodalmas hittel higgye Jézus Krisztus Urunk emberrélételét is. Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk: a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek Fia - Isten is és ember is: az Atya lényegéből az idő elott született Isten, - s az anya lényegéből az időben született ember. Egészen Isten, egészen ember, - értelmes lélekkel és emberi testtel. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. S jóllehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus. Egy pedig nem úgy, hogy az istenség testté változott, hanem úgy, hogy Isten magára öltötte az emberséget. Teljesen egy, nem a lényeg egybeolvadása, hanem a személy egysége miatt. Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember is egy Krisztus; aki üdvösségünkért szenvedett, leszállt a pokolba, feltámadt a halálból, fölment a mennybe, az Atya jobbjára ült, onnan jön el megítélni éloket és holtakat, eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia; és akik jót cselekedtek, az örök életre jutnak, akik rosszat, az örök tűzre. Ez az egyetemes-keresztyén hit; aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.

Credónk

Szentháromság ünnepének heti Credoja

Az Athanasiusi Hitvallás

Aki üdvözülni akar, annak mindenek előtt az egyetemes-keresztyén hitet kell megtartania, mert aki ezt nem őrzi meg teljesen és sértetlenül, az kétségtelenül örökre elkárhozik. Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egy a dicsőségük, egyformán örök a fenségük. Amilyen az Atya, olyan a Fiú. olyan a Szentlélek is: Nemteremtetett az Atya, nemteremtetett a Fiú, nemteremtetett a Szentlélek. Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek. Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek, - de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az örökkévaló. Ugyanígy nem három a nemteremtetett, s nem három a végtelen, hanem egy a nemteremtetett és egy a végtelen. Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek; de mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható. Ugyancsak: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Ugyanígy: Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr. Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak is valljuk, - ugyanúgy az egyetemes keresztyén hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk. Az Atyát senki sem alkotta, se nem teremtette, se nem szülte. A Fiú egyedül az Atyától van, - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól - nem alkottatott, nem teremtetett, hanem jön. Egy tehát az Atya, nem három Atya, egy a Fiú, nem három Fiú, egy a Szentlélek, nem három Szentlélek. Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlo: s ezért - ahogy elobb már mondtuk - a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk. Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a Szentháromságról. Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bizodalmas hittel higgye Jézus Krisztus Urunk emberrélételét is. Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk: a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek Fia - Isten is és ember is: az Atya lényegéből az idő elott született Isten, - s az anya lényegéből az időben született ember. Egészen Isten, egészen ember, - értelmes lélekkel és emberi testtel. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. S jóllehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus. Egy pedig nem úgy, hogy az istenség testté változott, hanem úgy, hogy Isten magára öltötte az emberséget. Teljesen egy, nem a lényeg egybeolvadása, hanem a személy egysége miatt. Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember is egy Krisztus; aki üdvösségünkért szenvedett, leszállt a pokolba, feltámadt a halálból, fölment a mennybe, az Atya jobbjára ült, onnan jön el megítélni éloket és holtakat, eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia; és akik jót cselekedtek, az örök életre jutnak, akik rosszat, az örök tűzre. Ez az egyetemes-keresztyén hit; aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.